header("Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate"); // HTTP 1.1. header("Pragma: no-cache"); // HTTP 1.0. header("Expires: 0"); // Proxies.

Vær og føre

Værstasjon

Webkamera

Reinsfjell

Webkam av Reinsfjell

Reinsvann

Webkam av Reinsvann

Nevelfjell

Webkam av Nevelfjell

Mat & drikke på Pellestova